Chabowo - Falkenberg - i znów Chabowo


Na polach wsi stwierdzono w co najmniej dziesięciu miejscach przedmioty używane w odległej epoce kamiennej i brązu. Nas najbardziej interesują ślady mogące wskazywaćwprost na metrykę dzisiejszej wsi, czyli na wykopaliska z okresu wczesnosłowiańskiego, któy trwał od VI wieku po wyemigrowaniu z obszaru pomorskiego plemion germańskich. Na stanowisku archeologicznym nr 9, w piaskowni na żuławie, płd.-zach. od zabudowań, przy wzgórzu 27,2 m natrafiono kiedyś na kilka skorup naczyń z tego okresu.

Czytaj więcej...