22.04.2011

Nowe mundury dla Straży


W piątek 22 kwietnia wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski przekazał reaktywowanej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabowie 10 kompletów ubrań koszarowych BRIVER. 

"Mamy nadzieję, że przekazane umundurowanie zmotywuje członków jednostki do jeszcze większej aktywności na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscowości Chabowo. Jeżeli tak się stanie, zarząd jednostki może w przyszłości liczyć na większą przychylność władz gminy, a to z pewnością zaowocuje pozyskaniem nowego sprzętu i wyposażenia, o które strażacy z Chabowa zabiegają" - powiedział obdarowanym wójt Zdzisław Twardowski.