Stowarzyszenie


30.01.2013

Pokaz kulinarny


10.08.2012 

Dzień Kobiet


Powrót do strony głównej

Można wysłać do nas e-mail za pomocą tego formularza:

Pola oznaczone * są wymagane.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo


 

16. października 2009r. przybyło na zebranie w Chabowie  16 pań zainteresowanych założeniem Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich. Obradowano według ustalonego porządku, dla osiągnięcia najważniejszych na tym etapie celów: wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego, zapoznania się z  projektem, przedyskutowania i uchwalenia statutu, podjęcia uchwały o założeniu Stowarzyszenia i wyboru jego siedziby, uchwalenia Komitetu Założycielskiego i udzielenia mu pełnomocnictw do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia, wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

W jawnych głosowaniach dokonano wyboru osób na wszystkie funkcje, a w toku dyskusji nad statutem wprowadzono drobne poprawki i przegłosowano ich wprowadzenie.

Zatem „słowo stało się ciałem” i Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chabowie już działa. Należy przyklasnąć pomysłowi, gdyż ostatnie lata nie sprzyjały kontynuowaniu wcześniejszych, a przecież cennych tradycji  działalności tego ruchu wiejskiego, zawsze zdominowanego przez ładniejszą część społeczności wsi. To gospodynie wiejskie pielęgnowały zwyczaje ludowe i organizowały zajęcia  i uroczystości mające znaczenie dla ciągłości kulturowej.

Miejmy nadzieję, że Panie z Chabowa pójdą tą samą drogą. 


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Chabowo skupia wielu członków i jest bardzo aktywne. Celem Stowarzyszenia jest czynny udział w życiu kulturalno społecznym. W roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało zabawy dla dorosłych takie jak Sylwester i Choinka. Bardzo angażują się w przygotowania imprez dla dzieci. Współpracują ze świetlicą środowiskową co ułatwia pracę opiekunowi świetlicy. Przygotowują poczęstunki, zakupują słodycze, napoje i inne rzeczy potrzebne do przygotowywania imprezy. Bardzo często biorą też udział w konkursach gminnych gdzie wystawiają swoje prace. Wszelkie sprawy związane z działalnością oraz planowanie kolejnych imprez dla dzieci, zabaw dla dorosłych, wyjazdów itp. omawiane są na zebraniach w miłej atmosferze przy filiżance kawy.