Świetlica


04.2012 

Wielkanoc


02.2012 
Ferie zimowe


31.10.2011
Halloween


04.2011

Wielkanoc


22.03.2011
Święto Wiosny 


Powrót do strony głównej

Świetlica


Świetlica środowiskowa w Chabowie zaczęła funkcjonować od stycznia 2010r. Finansowana jest ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Czynna jest dwa razy w tygodniu po dwie godziny - we wtorki i czwartki od 17:00 do 19:00 i także w czasie ferii zimowych. Opiekunem jest Iwona Kochel, nauczyciel ZSP w Bielicach.

Doposażana jest przez komisję na bieżąco. Można już korzystać z gier planszowych, warcabów, szachów, klocków, piłek, kredek, kolorowanek, plasteliny, wycinanek, bloków, zeszytów, przyborów do pisania, słowników językowych, zestawu nagłaśniającego, aparatu fotograficznego oraz z zabawek. Dzięki staraniom Pana Sołtysa Jacka Pawlusa, świetlica została wyposażona w dwa zestawy komputerowe z dostępem do internetu.Dzieci mogą tu korzystać z pomocy nauczyciela-opiekuna w odrabianiu lekcji oraz wziąć udział w organizowanych przez niego imprezach okazjonalnych.


Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do świetlicy środowiskowej w Chabowie. Świetlica jest czynna we wtorki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00. Proponujemy ciekawe zajęcia, gry i zabawy oraz wyjścia w teren.
Jest to pomysł na spędzenie czasu wolnego przez dzieci.

 

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich min.:

KSZTAŁTOWANIE PODSTAWOWYCH NAWYKÓW WSPÓŁŻYCIA W GRUPIE, POPRAWNEGO ZACHOWANIA I WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI:

 • Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, przygotowanie pomieszczenia do zajęć, podanie dzieciom i rodzicom godzin pracy świetlicy; opracowanie planu pracy świetlicy; wdrażanie do higieny osobistej, zapoznanie z przepisami ruchu drogowego.
 • Wprowadzenie dzieci do tematu o WOLONTARIACIE, pomoc doraźna starszym ludziom, inne formy pracy bezinteresownej.
 • Pogadanki na różne tematy.

TROSKA O PSYCHICZNE I FIZYCZNE ZDROWIE DZIECKA:

 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć oraz zabaw ruchowych na świetlicy,kształtowanie prawidłowej postawy dzieci przy nauce i zabawie, wyrabianie kultury życia codziennego;

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE takie, jak: zabawa andrzejkowa, halloween, bal przebierańców w karnawale, Dzień Dziecka, przedstawienia teatralne tj. ,,Jasełka, ,,Dzień Babci i Dziadka- jako Dzień Seniora, ,,Dzień Kobiet”.

Wybór grup świetlicowych: samorządowa, opiekunów gier i puzzli, opiekunów książek i czasopism, opiekunów zabawek i klocków oraz dyżurnych.

KONKURSY ŚWIETLICOWE

Świetlica szkolna pośród różnorodnych form zajęć o charakterze dydaktycznym organizuje także konkursy, których celem jest podsumowanie trwającego przez tydzień cyklu tematycznego dotyczącego wybranego zagadnienia, są wśród nich:

 • Konkursy wiadomości - "Warszawa stolicą Polski", "Walory mojej miejscowości", "Bądź ostrożny na drodze", "Czystość to zdrowie", i inne.
 • Konkursy plastyczne - "STOP używkom!", "Dzień Ziemi", "Najstraszniejszy Smok Wawelski" i inne
 • Turnieje sportowe - jesienny i wiosenny mecz piłki nożnej, gra w pinponga
 • Konkursy dydaktyczne - np. konkurs recytatorski, mini - konkursy pięknego czytania,
 • Konkursy muzyczne - konkurs karaoke, śpiewania kolęd.

 ZAJĘCIA REKREACYJNO - RUCHOWE

Wśród rozmaitych form zajęć świetlicowych są również te o charakterze rekreacyjno-ruchowym:

 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu - mini-konkursy sprawnościowe, konkurs rzeźby śniegowej, spacery, plac zabaw, kozłowanie piłką, gry zespołowe, itp.
 • Ognisko- ,,Pożegnanie lata”
 • Zabawy w grupach - np. "Brakujące krzesło", "Chodzi lisek", i wiele innych
 • Ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną - zabawy skoczne: skoki przez skakanki, skoki przez gumę do skakania, zabawy z wykorzystaniem hula-hop, zabawy rzutne: rzuty do celu, rzuty do tarczy.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Zabawy słowne np. „w niedokończone zdania’’, „węże literowe i słowne" oraz itp.
 • Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów lub plątaninek związanych z tematem realizowanym w trakcie zajęć
 • Pogadanki na ważne tematy, w czasie których uczniowie mają możliwość podzielenia się z innymi swoimi wiadomościami oraz przemyśleniami ucząc się tym samym budowania poprawnej wypowiedzi ustnej
 • Zabawy matematyczne: uzupełnianie kart pracy przygotowanych przez wychowawczynie lub inne zabawowe formy pracy np. ukryte w rebusach lub w kolorowankach, w których trzeba obliczyć wynik aby wiedzieć jakiego koloru użyć kolorując dany fragment  
 • Doskonalenie czytania: mini konkursy pięknego czytania, ciche i głośne czytanie przez uczniów lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie dzieciom bajek
 • Ćwiczenia i praca ze słowniczkiem ortograficznym: tygodniowy cykl tematyczny utrwalający zasady pisowni, umiejętność korzystania ze słowniczka ortograficznego a zakończony konkursem ortograficznym w formie dyktanda o zróżnicowanym stopniu trudności
 • Ćwiczenia w pisaniu doskonalące zarówno kształtne i staranne pismo, jak również formułowanie swobodnych wypowiedzi na zadany temat w formie pisemnej
 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO -TECHNICZNE

 • rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi i pastelami
 • malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, malowanie na szkle
 • wycinanki, wydzieranki z papieru oraz materiału o wyklejanie krepiną form płaskich i przestrzennych,  techniki kombinowane
 • techniki innowacyjne takie jak np. malowanie farbami plakatowymi za pomocą sznurka lub szklanej kulki
 • wykonywanie stroików świątecznych i okolicznościowych.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Wśród rozlicznych form zajęć nie może zabraknąć oczywiście zajęć o charakterze umuzykalniającym. Dzieci mają możliwość brania udziału w takich zajęciach:

 • słuchanie różnorodnej muzyki
 • śpiewanie piosenek i zabawy ze śpiewem
 • zabawy rytmiczne i muzykowanie
 • taniec.

                                                      Opracowała: ANNA WCISŁO